Výpočet statistických ukazatelůJak vypočítat statistické ukazatele?

Jak zadat hodnoty?

Číselné hodnoty ze kterých mají být statistické ukazatele vypočteny mohou být odděleny mezerou, středníkem nebo zalomením řádku (ev. kombinací těchto možností - tj. například středník následovaný mezerou). Jako oddělovač desetinné části čísla můžete použít čárku nebo tečku.

Jak interpretovat statistické ukazatele?

Pro vysvětlení jednotlivých statistických ukazatelů nahlédněte do internetové encyklopedie: