Kalkulačka DPH on-lineMám cenu s DPH → Spočítat základ daně a DPH

Mám cenu bez DPH → Spočítat cenu s daní

Sazby DPH v ČR

V České republice platí od ledna 2015 tři základní sazby daně z přidané hodnoty (DPH). Základní je 21 %, snížená 15 % a na léky, kojeneckou výživu a knihu platí zvláštní snížena sazba 10 %. DPH tvoří důležitý příjem ve státním rozpočtu. V České republice je tato daň zavedena od roku 1993.

Snížená 10% sazba DPH zahrnuje

 • Léky, očkovací látky, antikoncepční prostředky a další druhy léků a veterinární farmaka.
 • Do druhé skupiny patří knihy i obrázkové knihy tištěné pro děti a hudebniny. Nepatří sem noviny, časopisy, omalovánky a mapy.
 • Ve třetí skupině této sazby je kojenecká výživa pro děti do ukončeného 12. měsíce věku a dále výživa pro děti až do tří let věku. Patří sem také suroviny, které je potřeba k přípravě stravy pro celiaky a fenylketonuriky.

Snížená 15% sazba DPH zahrnuje

Potraviny, nealkoholické nápoje, služby jako je vodné a stočné, městská doprava, ubytovací služby, noviny, časopisy, kulturní akce a stavební práce vztahující se k bydlení.

Jak si spočítat základ daně

Základ daně si spočítáme tak, že se cena s DPH vynásobí koeficienty:

 • 21% DPH je to 0,1736
 • 15% DPH je to 0,1304
 • 10% DPH je to 0,0909
  (např. 121 000*0,1736 = 21 006,- Základ daně je tedy = 121 000-21 006 = 99 994,- )

Jak vypočítat částku s DPH ze základu částky

Pomocí jednoduché matematiky vynásobíme částku o dané procento daně x 100

 • 10%: Základ 100,- Kč. 100*1.10 = 110,- Kč
 • 15%: Základ 100,- Kč. 100*1.15 = 115,- Kč
 • 21%: Základ 100,- Kč. 100*1.21 = 121,- Kč

Kdo je plátcem DPH

Plátcem DPH se stává každý podnikatelský subjekt v ČR, který se zaregistruje jako plátce daně z přidané hodnoty. Pokud obrat subjektu za posledních 12 měsíců přesáhl 1 000 000 Kč, je platba DPH povinná.

Od ledna 2010 se rovněž stává plátcem DPH každý subjekt, který poskytne nebo přijme službu od subjektu registrovanému k DPH v jiném státě Evropské unie.